สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

107705.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจดทะเบียนสรรพสามิต รวมทั้งได้จัดทำแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและเชิญผู้ประกอบการมาร่วมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตเชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

cri_281265_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR

วันที่ 28 ธันวาคม ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต เพื่อประโยชน์แก่รัฐและส่วนราชการ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ซึ่งเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่คดีเสร็จสิ้นแล้ว ตกเป็นของกรมสรรพสามิต จำนวนรวมทั้งสิ้น 58 คัน โดยมี ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

cri_271265_1.jpg

ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว...

 

cri_01112565_1.jpg

 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน1157 เชียงราย ให้กับโรงเรียนบ้านตีนเป็ด ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการ ต่อไป

cri_290965_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมพิธีเครพธงชาติ

สำนักงาน​สรรพสามิตพเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย ศูนย์​ราชการ​กระทรวง​การคลัง​จังหวัด​เชียงราย​

cri_300865_1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายมอบของกลางสิ้นสุดคดี แก่ มทบ.๓๗

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.สุพัชรา  บุญเกิดรัมย์  สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้มอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จสิ้นคดีตามระเบียบของกรมสรรพสามิต ให้แก่ มทบ.๓๗ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงจากยาสูบ เพื่ออรรถประโยชน์ตามแผนโครงการฯ  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

cri_250865_1.jpg

ร่วมหารือเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย ผู้แทนของนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายนปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หารือข้อราชการร่วมกับ ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยหารือเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

cri_190465_8.jpg

สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายนำบุคลากรในสังกัดประกอบพิธีรดน้ำดำหัวเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

cri_310365_1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตสาขา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

cri_210464_2.jpg

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

แคบหมูศิราณี อร่อยง่ายๆ ได้ทุกที่
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชน เชียงราย
อย เลขที่ 57-2-03958-2-0003
สนใจสั่งซื้อ โทร 094-4960456, 081-3871164
www.facebook.com/siraneekabmoo

cri_270863_12.jpg

โครงการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ทั้ง 4 สาขา เข้าร่วมการประชุมเพื่อแนะนำในแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.jpg

ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน เชียงราย โดย ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธาน ตามนโยบายของนายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และพื้นที่สาขาทุกสาขา เข้าร่วมประชุม และร่วมกันซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ของกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งจะทำให้มีการกระจายรายได้ไปยังเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น และอย่างยั่งยืน

cri_020763_10.jpg

ต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นายวัชรินทร์ เยาว์ธานี สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน ของกรมสรรพสามิต ให้มีมาตรฐานการให้บริการเดียวกันทั่วประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไป

cri_230663_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดโครงการ“ครัวปันอิ่ม” มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ซึ่งจัดโดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จัดที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย ถนนสันโค้งน้อย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ครัวปันอิ่ม” โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ด้วยการมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั่วประเทศ

โดยในส่วนของจังหวัดเชียงราย กรมสรรพสามิตได้มอบให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ดำเนินโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของทุกวัน

ด้วยการแจกข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม วันละ 140 ชุด รวมทั้งสิ้น 10 วัน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกองค์กร ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข ระหว่างหน่วยงานกับสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป

 

cri_200563_5.jpg

สรรพสามิตเชียงรายมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ผู้จัดตั้งตู้กระทรวงการคลังปันสุข

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ผู้จัดตั้งตู้กระทรวงการคลังปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย

cri_270463_3.jpg

ผู้พิทักสิทธิลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ตามรายชื่อผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดส่งข้อมูลให้กรมสรรพสามิตดำเนินการ พร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

cri_300363_1.jpg

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์)

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้ ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

cr_orange1.jpg

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมกับคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มีมติคัดเลือกผลิตภัณฑ์ นำ้ส้ม 25% ตราบีบิ๊ก ของคุณวิชชุดา เหล็กราช ซึ่งเข้าตามหลักเกณฑ์ และเป็นผู้มีประสบการณ์การผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน

cri_210962_20.JPG

โครงการ CSR ระยอง

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมโครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" ณ โรงเรียนแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคม และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี

cri_230762_3.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งได้จัดสมุดให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว