สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิต

พื้นที่เชียงราย | สาขาเมืองเชียงราย | สาขาเชียงของ | สาขาแม่สาย | สาขาพาน

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

 

 
พื้นที่เชียงราย.jpg
 

ตั้งอยู่เลขที่ 843 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 5 ถ. พหลโยธิน ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0 5371 1329
e-mail : chiangrai@excise.go.th
facebook.png  Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

 

 
นำทางไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาเมืองเชียงราย (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า)

 
สาขาเมืองเชียงราย.jpg
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 หมู่ 16 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0 5371 1207
e-mail : e75905@excise.go.th
facebook.png  Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

 

 
นำทางไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย
 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาเชียงของ

 
เชียงของ.jpg
 

ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 9 ต. สถาน อ. เชียงของ จ. เชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 0 5379 1291

 

 
นำทางไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเชียงของ

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาแม่สาย

 
สนง.แม่สาย.jpg
 

ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 20 ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5373 4382

 

 
นำทางไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาพาน

 
สาขาเวียงป่าเป้า.jpg
 

ตั้งอยู่เลขที่ 555/1 หมู่ 10 ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
โทรศัพท์ : 0 5378 2197

 

 
นำทางไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg