สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 
cr_อธิบดี.jpg

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
ท่านภาค 5.jpg

นายเศรษฐพร   ศรีติพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 
 ท่าน ส.นงลักษณ์.jpg

นางนงลักษณ์   สมัครการ
(สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย)

             

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

ฝ่ายปราบปราม

 สมจิต เพชรชนะ.jpg    ว่าง.jpg    ว่าง.jpg    ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

นางสมจิต เพชรชนะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(หัวหน้าฝ่าย)

 

................
- ว่าง -
(หัวหน้าฝ่าย)

 

...........
- ว่าง -
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นายฉลอง วิริยพัฒนากูล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

             

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงของ

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า

ปิยะ รัตนะ.jpg   ว่าง.jpg    ปฏิญญา คุณมงคล.jpg    หัวหน้าใหญ่.jpg

นายปิยะ  รัตนะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

............................
(.....................)

 

นายปฏิญญา  คุณมงคล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นางสาวนาราภัทธ  สิทธิกัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ