สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 
cr_อธิบดี.jpg

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
ท่านภาค 5.jpg

นายเศรษฐพร   ศรีติพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 
 ท่าน ส. (1).jpg

นางนงลักษณ์   สมัครการ
(สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย)

             

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

ฝ่ายปราบปราม

 หน.JPG    ว่าง.jpg    ศิริรัตน์.jpg    ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

นางอภิญญา  ละเอียด
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(หัวหน้าฝ่าย)

 

................
- ว่าง -
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นางสาวศิริรัตน์  พิสัยเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นายฉลอง วิริยพัฒนากูล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

             

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงของ

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า

ปิยะ รัตนะ.jpg   สมจิต เพชรชนะ.jpg    ปฏิญญา คุณมงคล.jpg    หัวหน้าใหญ่.jpg

นายปิยะ  รัตนะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

นางสมจิต  เพชรชนะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นายปฏิญญา  คุณมงคล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นางสาวนาราภัทธ  สิทธิกัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ