สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

193160.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

189686.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังวัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

S__11378694.jpg

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00น. หัวหน้าฝ่ายเป็นตัวแทนท่านสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

csr (1).jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"


นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้นำบุคลากรทำความดี
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"
หลักสูตรที่ 1"จิตอาสาร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัยญาท้องถิ่น. วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย
วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_39.jpg

จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วย นายแสวงชัย ลือชัย นว.สส.ชก. ได้นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า
เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_28.jpg

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 18.00 น.นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วยข้าราชการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_38.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นาย วิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

55555 (1).jpg

เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ติดตาม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อม

นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ติดตาม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

mm.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นาย วิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

7878.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

นายวิรัช  พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

221l.jpg

โครงการ ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม กรมสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต จัดโครงการ ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563 โดยแจกอาหารและน้ำดื่ม วันละ 120 ชุด ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19

000.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคสืบสวน ปราบปราม ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนบันทึกจับกุม

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร เทคนิคสืบสวน ปราบปราม ทางอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนบันทึกจับกุม ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

หัวข้อ.jpg

ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มาตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน

วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นร้องสัก เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พบว่าโรงงานดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายเป็นอย่างดี

1234_๒๐๐๒๒๑_0001.jpg

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่

โดยมี นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และนายวิรัช  พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

a12.jpg

การประชุมโครงการ 'เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม'

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมโครงการ 'เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม' ครั้งที่ 1 / 2562 ในวีนเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1086508.jpg

ดูงานกระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติคืนภาษีน้ำมันอากาศยานไปต่างประเทศตาม ม.107(4)

วันที่ 19 พ.ย.62 เวลา 10.00 น.
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้ให้การต้องรับคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 เข้าดูงานกระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติคืนภาษีน้ำมันอากาศยานไปต่างประเทศตาม ม.107(4) โดยมีนายพรศักดิ์ นวลคำ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

head (2).jpg

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังต่อไปนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
2.พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

CSR 01442.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรภาครัฐ

นายวิรัช  พงศ์นภารักษ์  สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  ได้นำบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่และพื้นที่สาขาในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรภาครัฐ  ระหว่างวันที่  6 - 8 กันยายน  พ.ศ.2562  ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

 

s_1.jpg

ประชุมเพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ แนวทางแก้ไขและการให้บริการแก่ผู้เพาะปลูกยาสูบ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้เชิญประชุมเพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ แนวทางแก้ไขและการให้บริการแก่ผู้เพาะปลูกยาสูบ ผู้บ่มใบยาและการยาสูบ โดยมีผู้เข้าร่วม40คนประกอบด้วย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ผู้จัดการสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ผู้บ่มใบยาและตัวแทนผู้เพาะปลูกใบยาพันธ์เวอร์จิเนีย เนื่องจากการยาสูบใน เชียงใหม่จะลดปริมาณการรับซื้อใบยาจากปีก่อนซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มใบยา

hh1.jpg

ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และได้บริการสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ Excise Mobile Office ออกให้บริการ การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ พร้อมทั้งได้นำตัวอย่างสินค้าที่ผิด พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 ออกแสดงพร้อมแสดงรายละเอียดการเสียภาษีสินค้าแต่ละชนิด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับชม

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว