สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Servise)

 

บริการอิเล็กทรอนิกส์  คลิกลิ้งค์ที่นี่

 

การขอใบอนุญาตสุรา  ยาสูบ  ไพ่  ผ่านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดคลิกที่นี่

ยื่นแบบต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต Excise Smart Service

         รายละเอียดคลิกที่นี่

แจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

แนะนำบริการข้อมูลและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

การชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

รายละเอียดคลิกที่นี่