สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟล์เอกสาร