สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

193160.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

189686.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังวัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

S__11378694.jpg

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00น. หัวหน้าฝ่ายเป็นตัวแทนท่านสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

csr (1).jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"


นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้นำบุคลากรทำความดี
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"
หลักสูตรที่ 1"จิตอาสาร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัยญาท้องถิ่น. วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย
วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_39.jpg

จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วย นายแสวงชัย ลือชัย นว.สส.ชก. ได้นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า
เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_28.jpg

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 18.00 น.นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วยข้าราชการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_38.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นาย วิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

55555 (1).jpg

เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ติดตาม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อม

นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ติดตาม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

mm.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นาย วิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

7878.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

นายวิรัช  พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่