สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

312147.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

timeline_25650603_125634.jpg

พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

 

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ฝาง1.jpg

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานกิจกรรมแบ่งปันน้ำหมักที่ผลิตจากยาเส้นและสุราของกลาง เพื่อใช้สำหรับไล่แมลงศัตรูพืช ให้กับประชนชน

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอนงค์พร สมมิตร สรรพสามิตพื้นที่สาขาฝาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) โดยจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานกิจกรรมแบ่งปันน้ำหมักที่ผลิตจากยาเส้นและสุราของกลาง เพื่อใช้สำหรับไล่แมลงศัตรูพืช ให้กับประชนชนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง

csr  (21).jpg

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี
จัดกิจกรรม การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility: CSR) ณ โรงเรียนบ้านปางแดง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ขนม และสิ่งของต่าง ๆและร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านปางแดง

ประชุมผู้บริหารคลัง (1).jpg

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ นวลคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

050264 (8).jpg

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่5 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมประจำเดือนพย (5).jpg


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นายประพันธ์ สุขเข พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

14386.jpg

มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ สาขาฝาง , สาขาสันป่าตอง , สาขาสันทราย , สาขาฮอด ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

100108 (1).jpg

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564
พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจราชการ  (13).jpg

เข้าตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ
 
เข้าตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564