สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

S__14974987_0.jpg

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นางวิไลวรรณ ขันทะยานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

364707683_314809164446917_6770673850897923855_n.jpg

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
และวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. นายโกสินทร์ เกษพรหม สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ และฝ่ายปราบปราบพื้นที่เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ให้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

csr ฝาง (10).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง ได้จัดกิจกรรม (CSR : Corporate Social Responsibility) สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา10.00น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง โดยมีนายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์ตัดผม ข้าวสาร ยารักษาโรค ที่วัดส่วนสูง ถุงผ้าพร้อมแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับเด็กนักเรียน
และมอบน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการทำลายของกลางคดี สุราและยาสูบ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

งานเช้า (7).jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

(งานพิธีเช้า)วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(งานพิธีค่ำ ) วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี​ อุเทน​ ​เนียมพรมลี นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ​7​รอบ​ พระชนมพรรษา​ ตำบลช้างเผือก​ อำเภอเมืองเชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเชิดชู (14).jpg

ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พ.ค. 2566 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มอบรางวัล ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ราย ได้แก่
1. นางสาวกฤติกา ใจปง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอำนวยการ
2. นางสาวประภัสสร กุณนะ นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
3. นางสาวสุชาดา เมืองฝั้น นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดฝ่ายกฎหมาย
4.นายพิทักษ์ ศรีศิล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน สังกัดฝ่ายปราบปราม
5.นางศิริรัตน์ สิงห์ต๊ะ พิแอร์ซินสกี เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน สังกัดสาขาเมืองเชียงใหม่
6.นางพีรภาว์ ลิ้มสุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัตการ สังกัดสาขาสันทราย
7.นางสาววิลาวรรณ อันชำนาญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสาขาสันป่าตอง
8.นายจิราวุฒิ ปัญญาแวว นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสาขาฮอด
9.นางสาวณัชปภา ตาละปิน เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน สังกัดสาขาเชียงดาว
10. นางสาวมุทิตา แสนศรีชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน สังกัดสาขาฝาง
และหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” จนเป็นหน่วยงานต้นแบบได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 คือ สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่

รูปภาพ ประกาศเชิดชู  ดาวน์โหลดไฟล์

325155.jpg

เข้าร่วมร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในพิธีวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายโกสินทร์ เกษพรหม สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากท่านสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในพิธีวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

382548.jpg

เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี โดยว่าที่ร้อยตรีอุเทน เนียมพรมลี นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566 ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ บุญตันจีน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ในโอกาศที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เปิดพิธี 4 (4).jpg

โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ91 ปีกรมสรรพสามิต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ91 ปี กรมสรรพสามิต โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน” ณ ชุมชนบ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มีคระผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านช้างเข้าร่วมโครงการด้วย

 

LINE_ALBUM_ลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ภา 09012566_๒๓๐๑๑๐.jpg

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพมิตพื้นที่เชียงใหม่  

งานจัดพิธีปล่อยปลา (6).jpg

โครงการจัดพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00น.นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการจัดพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการร่วมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 

ณ วัดฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่