สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

312147.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

timeline_25650603_125634.jpg

พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

 

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ฝาง1.jpg

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานกิจกรรมแบ่งปันน้ำหมักที่ผลิตจากยาเส้นและสุราของกลาง เพื่อใช้สำหรับไล่แมลงศัตรูพืช ให้กับประชนชน

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอนงค์พร สมมิตร สรรพสามิตพื้นที่สาขาฝาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) โดยจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานกิจกรรมแบ่งปันน้ำหมักที่ผลิตจากยาเส้นและสุราของกลาง เพื่อใช้สำหรับไล่แมลงศัตรูพืช ให้กับประชนชนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง

csr  (21).jpg

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี
จัดกิจกรรม การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility: CSR) ณ โรงเรียนบ้านปางแดง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ขนม และสิ่งของต่าง ๆและร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านปางแดง

ประชุมผู้บริหารคลัง (1).jpg

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ นวลคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

050264 (8).jpg

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่5 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมประจำเดือนพย (5).jpg


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นายประพันธ์ สุขเข พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

14386.jpg

มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ สาขาฝาง , สาขาสันป่าตอง , สาขาสันทราย , สาขาฮอด ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

100108 (1).jpg

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564
พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจราชการ  (13).jpg

เข้าตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ
 
เข้าตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 

 

csr6.jpg

กิจกรรม CSR โครงการสรรพสามิตสานฝันแบ่งปันน้ำใจ เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
เป็นประธาน กิจกรรม CSR โครงการสรรพสามิตสานฝันแบ่งปันน้ำใจ เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

timeline_20201205_104239.jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

196946.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

247.jpg

ข้าราชการได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2663 เวลา 07.59 น.ข้าราชการได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

195193.jpg

ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

193160.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

189686.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังวัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

S__11378694.jpg

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00น. หัวหน้าฝ่ายเป็นตัวแทนท่านสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

csr (1).jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"


นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้นำบุคลากรทำความดี
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"
หลักสูตรที่ 1"จิตอาสาร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัยญาท้องถิ่น. วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย
วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_39.jpg

จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วย นายแสวงชัย ลือชัย นว.สส.ชก. ได้นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า
เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว