สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อเรา

 

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานได้ที่
FACEBOOK :
สำนักงานสรรสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

ช่องทางจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

 ถามตอบ Q&A   

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  

สถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถ.โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
เบอร์โทรศัพท์ 053 – 112393 - 5  ฝ่ายอำนวยการ ต่อ1, ฝ่ายจัดเก็บ ต่อ2, ฝ่ายปราบปราม ต่อ3   ,ฝ่ายกฎหมาย ต่อ4      
เบอร์โทรสาร   053 – 112393 - 5 ต่อ 5 

พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจ

โปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ โทรศัพท์  053-112393-5

นามบัตรพื้นที่.jpg

 

..........................................................................................................................................................................................................................

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มีขอบเขตความรับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอ 25 อำเภอ

โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นพื้นที่สาขา 6 สาขา เพื่อให้บริการ ดังนี้

1.สาขาเมืองเชียงใหม่ ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง

ตั้งอยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053 - 112392
facebook: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ หรือสามารถคลิกที่ Link: https://www.facebook.com/.../%E0%B8%AA.../100064299536917/
2.สาขาสันทราย ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน
ตั้งอยู่ เลขที่ 432 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 053 - 491284
facebook: สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย หรือ
สามารถคลิกที่ Link : https://www.facebook.com/sansaichingmai.excise/
3.สาขาสันป่าตอง ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง และอำเภอสะเมิง
ตั้งอยู่ เลขที่ 428/8 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053 - 311501
facebook: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง หรือสามารถคลิกที่ Link: https://www.facebook.com/.../%E0%B8%AA.../100067961865505/
4.สาขาฮอด ขอบเขตรับผิดชอบ 7 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ตั้งอยู่ เลขที่ 202 หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 053 - 461043
facebook: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่สาขาฮอด
หรือ สามารถคลิกที่ Link: https://www.facebook.com/.../%E0%B8%AA.../100069294996299/
5.สาขาฝาง ขอบเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย
ตั้งอยู่ เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053 - 382439
facebook: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง
หรือสามารถคลิกที่ Link: https://www.facebook.com/.../%E0%B8%AA.../100064802256611/
6.สาขาเชียงดาว ขอบเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอเวียงแหง
ตั้งอยู่ บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ 053 - 455106
facebook:สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว

หรือสามารถคลิกที่ Link: https://www.facebook.com/.../%E0%B8%AA.../100078625899564/

 

 

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น