สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อเรา

 

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานได้ที่
FACEBOOK :
สำนักงานสรรสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

ช่องทางจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

 ถามตอบ Q&A   

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  

สถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถ.โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
เบอร์โทรศัพท์ 053 – 112393 – 5  ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 22-28, ฝ่ายจัดเก็บ ต่อ 32 - 36, ฝ่ายกฎหมาย ต่อ 53, ฝ่ายปราบปราม ต่อ 42         
เบอร์โทรสาร   053 – 112393 – 5 ต่อ 27 

พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจ

โปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ โทรศัพท์  053-112393

นามบัตรพื้นที่.jpg

 

..........................................................................................................................................................................................................................

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มีขอบเขตความรับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอ 25 อำเภอ

โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นพื้นที่สาขา 6 สาขา ดังนี้

1.สาขาเมืองเชียงใหม่ ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง 

ตั้งอยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053 - 112392  คลิก

..........................................................................................................................................................................................................................

2.สาขาสันทราย ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน 

ตั้งอยู่ เลขที่ 432 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  โทรศัพท์ 053 - 491284  คลิก

..........................................................................................................................................................................................................................

3.สาขาสันป่าตอง ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง อำเภอสะเมิง 

ตั้งอยู่ เลขที่ 428/8 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053 - 311501  คลิก

...........................................................................................................................................................................................................................

4.สาขาฮอด ขอบเขตรับผิดชอบ 7 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย  อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ตั้งอยู่ เลขที่ 202 หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 053 - 461043  คลิก

...........................................................................................................................................................................................................................

5.สาขาฝาง ขอบเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย 

ตั้งอยู่ เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053 - 382439  คลิก

...........................................................................................................................................................................................................................

6.สาขาเชียงดาว ขอบเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอเวียงแหง

ตั้งอยู่ บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทรศัพท์ 053 - 455106  

...........................................................................................................................................................................................................................

 

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น