สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เจตนารมณ์ผู้บริหาร

    ประกาศเจตนารมณ์.jpgประกาศเจตนารมณ์ No gift policy.jpg
 
 
 img-308132351-0001.jpg
เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญปี2565.jpg
 
 
 
 
 
       เจตนารมณ์ ปีงบประมาณ 2565
 
 
 
 
   
 
 
     เจตนารมณ์ ปีงบประมาณ 2564
 

     -  เจตนารมณ์สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่