สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

ตรวจราชการ  (13).jpg

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

  • วันที่ 6 มีนาคม 2564 ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ                    เข้าตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

 

 

100108 (1).jpg

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564
พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

14386.jpg

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่สาขาฝาง , สาขาสันป่าตอง , สาขาสันทราย , สาขาฮอด 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ สาขาฝาง , สาขาสันป่าตอง , สาขาสันทราย , สาขาฮอด ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

csr6.jpg

กิจกรรม CSR โครงการสรรพสามิตสานฝันแบ่งปันน้ำใจ เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
เป็นประธาน กิจกรรม CSR โครงการสรรพสามิตสานฝันแบ่งปันน้ำใจ เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

timeline_20201205_104239.jpg

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

196946.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

247.jpg

ข้าราชการได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2663 เวลา 07.59 น.ข้าราชการได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

195193.jpg

ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

193160.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

189686.jpg

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแสวงชัย ลือชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฯ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังวัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

S__11378694.jpg

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00น. หัวหน้าฝ่ายเป็นตัวแทนท่านสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

csr (1).jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"


นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้นำบุคลากรทำความดี
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์ ร่วมใจพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"
หลักสูตรที่ 1"จิตอาสาร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัยญาท้องถิ่น. วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย
วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดลำปาง-ตาก -สุโขทัย

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_39.jpg

จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วย นายแสวงชัย ลือชัย นว.สส.ชก. ได้นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า
เนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_28.jpg

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 18.00 น.นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วยข้าราชการ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

งานส้ม_๒๐๐๘๑๙_38.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นาย วิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

55555 (1).jpg

เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ติดตาม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ อ่ำเอี่ยม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อม

นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ติดตาม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

mm.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นาย วิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

7878.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

นายวิรัช  พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

221l.jpg

โครงการ ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม กรมสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต จัดโครงการ ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563 โดยแจกอาหารและน้ำดื่ม วันละ 120 ชุด ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19

000.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคสืบสวน ปราบปราม ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนบันทึกจับกุม

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร เทคนิคสืบสวน ปราบปราม ทางอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนบันทึกจับกุม ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว