สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

10413_0.jpg

สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์
วัน ศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567

สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ วัน ศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อุยบวรรัตนกุล สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจด่านบังคับใช้กฎหมายและด่านชุมชน 6 จุดตรวจในพื้นที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานฝ่ายปกครอง ในการลดอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรมในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 - 16 เมษายน 2567 การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9351_0.jpg

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2567

วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2567 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ภาคที่ 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยมีนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุม มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ -รายการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต -สรรพสามิตพื้นที่นำเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต -รายงานผลการปราบปราม ประจำเดือนมีนาคม 2567 -การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

LINE_ALBUM_วันจักรี 2567_๒๔๐๔๐๖_3_0.jpg

สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ได้มอบหมายให้นายสาโรจน์ จันทรังศรี หัวหน้าฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมเข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี น้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

8392_0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนเมษายน และร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่สาขา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา โดยมีประเด็นด้านผลการจัดเก็บภาษี การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต 2560 ผลการเบิก – จ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยเทศกาลประเพณีสงกรานต์ บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่และท่านผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว