ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยเจรจาตกลงราคา

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงราคา  รายละเอียดคลิกที่นี่