กิจกรรม "สรรพสามิตจิตอาสา เพื่อสังคมและชุมชน"

นายสิทธิชัย  เพาะปลูก  สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี และพื้นที่สาขา  เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและมอบของใช้ที่จำเป็น ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี  ในวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2565


  • จิตอาสา_01.jpg
  • จิตอาสา_02.jpg
  • จิตอาสา_03.jpg
  • จิตอาสา_04.jpg
  • จิตอาสา_06.jpg
  • จิตอาสา_07.jpg
  • จิตอาสา_08.jpg
  • จิตอาสา_09.jpg
  • จิตอาสา_10.jpg