ครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  นายสิทธิชัย  เพาะปลูก  สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี และพื้นที่สาขา  ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี


  • ครบรอบ90_01.jpg
  • ครบรอบ90_02.jpg
  • ครบรอบ90_03.jpg
  • ครบรอบ90_04.jpg
  • ครบรอบ90_05.jpg
  • ครบรอบ90_06.jpg
  • ครบรอบ90_07.jpg