สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

  

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

 
ท่าน ส.คมวิช.jpg 
นายคมวิช  สุขพจนี
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
 

 ฝ่ายอำนวยการ

 

 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 ฝ่ายปราบปราม

 

 ฝ่ายกฎหมาย

 

 

ว่าง

 

 

 

ว่าง

 

 saroj.jpg

 

 อริสรา.jpg

 

ว่าง

 

 

 

 


จ้าพนักงานธุรการอาวุโส

 


นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 นายสาโรจน์  จันทรังศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 


นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

พื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี

 

พื้นที่สาขานายายอาม

 

พื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน

paponpat.jpg   tanakit.jpg   อาทิตยา ขันทอง.jpg

นายปพณพัชร์  ทองเกิด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 นายธนกฤต  อุยบวรรัตนกุล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นางอาทิตยา ขันทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

         

 

 
Rg1-footer.jpg

      

 

สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ท่าน ส.คมวิช.jpg นายคมวิช สุขพจนี พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg

ส.ชัย.jpg

นายสิทธิชัย เพาะปลูก

ก.พ. 2565 - ก.ย. 2566

Rg1-footer.jpg

ท่านส.เดชา.jpg

นายเดชา บุญอินทร์

ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2565

Rg1-footer.jpg

viroj.jpg

นายวิโรจน์  มหาผลศิริกุล

มิ.ย. 2559 - ก.ย. 2563

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นางสุพัตรา  เพชรดี

เม.ย.2558 - มี.ค.2559

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นางวรางคณา ชาญศิริวัฒน์

มิ.ย. 2555 - มี.ค.2558

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นางสาวญาณินท์ อมาตยกุล

ม.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายประดิษฐ์ ชาญกลยุทธ

เม.ย. 2548 - ธ.ค. 2551 

Rg1-footer.jpg

 bullet.gif

นายวิชาญ วงษ์ศศิวมล

ม.ค. 2547 - ก.ย. 2547

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายโอภาศ ตัณฑพานิช

พ.ย. 2545 - ธ.ค. 2546

Rg1-footer.jpg