เกี่ยวกับสำนักงาน พื้นที่จันทบุรี > พื้นที่รับผิดชอบ

  

 chantaburi.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่สาขาเมือง

อำเภอ เมืองจันทบุรี

  อำเภอ ขลุง
อำเภอ แหลมสิงห์
กิ่งอำเภอ เขาคิชฌกูฎ
พื้นที่สาขานายายอาม

อำเภอ นายายอาม

  อำเภอ แก่งหางแมว
อำเภอ ท่าใหม่
พื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน
อำเภอ โป่งน้ำร้อน
  อำเภอ มะขาม
อำเภอ สอยดาว