การจัดการองค์ความรู้ตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558