ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
สำนักงาน กพร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ.1.jpg
สำนักงานกพร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__67026952.jpg
ยึดมั่นในวิธีวัฒนธรรม
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__31342599.jpg
ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

190709.jpg
ยึดมั่นในหลักทางศาสนา
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล