ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
24(1).jpg
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2565
.ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สำนักงาน กพร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ.1.jpg
สำนักงานกพร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__67026952.jpg
ยึดมั่นในวิธีวัฒนธรรม
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__31342599.jpg
ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล