ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ua1.jpg
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยม สสพ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว
พนักงานสื่อสาร : ผู้บันทึกข้อมูล 

a2.jpg
คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชัยภูมิ
พนักงานสื่อสาร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาค3.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

งาน54.jpg
กิจกรรม 5ส.
อำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล