เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ

Chaiyaphum Area Excise Office
 

      ท่านส..JPG    

  
นางสาวบุศรา  ทองโผ 
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 
Miss.Budsara  Thongpo 
Chief Of Area Excise Chaiyaphum 
  


  

ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี  ฝ่ายปราบปราม  ฝ่ายกฎหมาย
Administration  Tax Collection  Supperssion  Legislation
uatucm340392.jpg 
 
สมพร.JPG 
 
 uatucm287224.jpg 
 
 uatucm287010.jpg             
 

นางกุลิสรา นาสอ้าน 

  นางสาวสมพร  ทาทิพย์  นายชัชวาล หวานนุรักษ์   นายสมาร์ท  สมางชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
   Miss.Somporn Tathip  Mr.Chatchawan  Wannurak  Mr.Smart  Smangchai 
   Excise Officer,Senior Level  Excise Technical Office,Professional Level   Excise Officer,Senior Level
          
          
 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาจัตุรัส   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาภูเขียว  ผู้ควบคุมโรงงานเอทานอล บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
 Chaiyaphum Area Excise Branch Mueang Chaiyaphum   Chaiyaphum Area Excise Branch Chaturat   Chaiyaphum Area Excise Branch Phu khiao   

สุรสิทธิ์.JPG 

  ว่าง   นพพร.JPG   สมควร.JPG 
นายสุรสิทธิ์ คงมี      นายนพพร บุญคำ    นายสมควร แก่นพรม
 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ     นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ   นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
Mr.Surasit Kongmee     Mr.Nopporn Bunkhum  Mr.Somkuan Keanprom
Excise Technical Office,Senior Professional Level     Excise Technical Office,Senior Professional Level  Excise Technical Office,Senior Professional Level

 

454.jpg 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg