เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ

Chaiyaphum Area Excise Office
 

      ท่านส..JPG    

  
นางสาวบุศรา  ทองโผ 
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 
Miss.Budsara  Thongpo 
Chief Of Area Excise Chaiyaphum 
  


  

ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย
Administration Tax Collection Supperssion Legislation
- ว่าง - 
 
สมพร.JPG 
 
 - ว่าง - 
 
  - ว่าง - 

 

 นางสาวสมพร  ทาทิพย์    
  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ    
  Miss.Somporn Tathip    
  Excise Officer,Senior Level    
  Professional Level     
       
 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาจัตุรัส  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาภูเขียว ผู้ควบคุมโรงงานเอทานอล บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
 Chaiyaphum Area Excise Branch Mueang Chaiyaphum  Chaiyaphum Area Excise Branch Chaturat  Chaiyaphum Area Excise Branch Phu khiao  

สุรสิทธิ์.JPG 

 - ว่าง -  นพพร.JPG  สมควร.JPG 
นายสุรสิทธิ์ คงมี    นายนพพร บุญคำ   นายสมควร แก่นพรม
 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
Mr.Surasit Kongmee   Mr.Nopporn Bunkhum Mr.Somkuan Keanprom
Excise  Office,Senior Level Professional Level   Excise Technical Office,Senior Professional Level Excise Technical Office,Senior Professional Level

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 รายชื่อบุคลากรทั้งหมด.png