เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 นายอำคา ยอดโพธิ์.jpg

นายอำคา  ยอดโพธิ์

พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
   

ทำเนียบสรรพสามิตจังหวัดชัยภูมิ_page-0001 (3).jpg