เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ

279 ม.15 ถนน ชัยภูมิ-แก้งคร้อ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทร,โทรสาร. 0-4481-1908, 0-4481-1799

e-mail : chaiyapoom@excise.go.th

เว็บไซต์ : http://chaiyaphum.excise.go.th 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมือง

 279 ม.15 ถนน ชัยภูมิ-แก้งคร้อ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทร,โทรสาร  0-4481-6751

e-mail : e73205@excise.go.th

  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส

เลขที่  255/2 หมู่ที่  12  ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ  36130

โทร,โทรสาร. 0-4485-1733

e-mail : e73220@excise.go.th

  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว 

เลขที่  648  หมู่  1  ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  36110 

โทร,โทรสาร. 0-4486-2111 

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://trial-and-error-gri.000webhostapp.com/contact-form/

ช่องทางการติดต่อ facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ  ดาวน์โหลด.jpg