สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CN21072565.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพืนที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 ณ วัดวังเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

CN266651.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
>>คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด <<
>>สารวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิย. 65) <<

cn16066501.jpg

กิจกรรมโครงการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปันน้ำใจสู่สังคม (CSR)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุยายน 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการโครงการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปันน้ำใจสู่สังคม (CSR) โดยนำสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากหนามัยมามอบให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมโีครงการ ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

cn13066501.jpg

ประชุมรับมอบนโยบายจากท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต ผ่านระบบ VDO Conference

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต ผ่านระบบ VDO Conference วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

cn03066501.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

 

CN19565.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพืนที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดหัวหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

280465.jpg

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัดและเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท พร้อมรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินกิจการ โดยมีนายชวลิต ตั้งตระกูล กรรมการบริษัท เป็นผู้รับการตรวจ   และในเวลา 14.00 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และสาขาเมืองชัยนาท

 

CN2104651.jpg

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ณ วัดหนองบัว  อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

cn08046501.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายภัตตาหาร ผ้าไตรจีวรและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2565 รวมถึงจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

cn31036501.jpg

งานรัฐพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และงาน "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2565

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และงาน "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์