สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม KM  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี่ 

1.jpg

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ วัดห้วยซุง ต.บ้านเซี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประุชาชน"

ณ วัดห้วยซุง ต.บ้านเซี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

1.jpg

โ่ครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกขฺ์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

ณ วัดเนินขาม หมูที่ 1 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์