สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม KM วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรม KM 

เรื่อง  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรม KM รายละเอียดคลิกที่นี่

1.jpg

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

ณ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง (บึงกระจับใหญ่)  หมู่ที่ 5 ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 6 วันพุธที่  19 มิถุนายน 2562

ณ วัดพระแก้ว หมูที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุวรรณโคตมาราม (วัดคลองมอญ)
หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์