สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CN1411651.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึุกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

วันนี้ (14 พ.ย.2565) เวลา 08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

CN0211652.jpg

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ในโครงการ ขยับการสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ในโครงการ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผาสุกในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท (ชั้น 6)

CN0111651.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งได้ทำการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 ราย

CN2116501.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทประชุมประจำเดือน

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง(ชั้น 6)

CN2610651.jpg

โครงการบำรุงรักษาต้นทองอุไร

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการบำรุงรักษาต้นทองอุไร ณ สองฝั่งคลองชลประทาน ด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาท

CN2310651.jpg

กิจกรรมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดท่าชัย อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 "วันปิยมหาราช" โดยมีนายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN1910651.jpg

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

วันที่  19 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำน้ำดื่มและเครื่องดื่มมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 6 และ หมู่ 9 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท ตามโครงการ "สรรพสามิต พิชิตอุทกภัย" (CSR)

CN1310651.jpg

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีน้อมรำลึก และพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ณ วัดบรมธาตุ วรวิหาร และเวลา 18.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  ณ อาคารวิมล ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที  มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN1110651.jpg

"ครัวชัยนาท"ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยนาท จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 1,500 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในนาม "ครัวชัยนาท" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยมี นายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องดื่มให้แก่ทหาร อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ ณ จุดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 4 ต.ตลุก อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท 

CN710651.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอนิรุต  หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท  เพื่อดูปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วม และตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ประสบภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จักได้สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  โดยมีนางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์