สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CN1110651.jpg

"ครัวชัยนาท"ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยนาท จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 1,500 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในนาม "ครัวชัยนาท" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยมี นายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องดื่มให้แก่ทหาร อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ ณ จุดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 4 ต.ตลุก อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท 

CN710651.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอนิรุต  หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท  เพื่อดูปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วม และตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ประสบภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จักได้สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  โดยมีนางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

0510651.jpg

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 เวลา 13.00 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท (คบจ.) ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัย และร่วมสร้างแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำ ณ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

2809651.jpg

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

2609651.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาทเข้ารับรางวัล  (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้ารับรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลที่ 1)

2209651.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ วัดหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

CNKM1.jpg

กิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต  ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565

CN120865.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทและเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา รวมทั้งพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN28076514.jpg

พิธีเปิดต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท (บึงสำเภา) 

พิธีเปิดต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท (บึงสำเภา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

CN280765.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์