สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

ณ วัดโรงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนา

 

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1  ตำบลหนองมะโมง  อำเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท

 

5.jpg

การตรวจปฏิบัติการ

การตรวจปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นางสุนันทา ภาณุศักดิ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปฏิบัติการเชิงรุกแบบบูรณาการสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามอต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายของกรม ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์

2. บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

การจัดองค์กรความรู้ภายในหน่วยงาน  เรื่องกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวกับการจับกุมและพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่ของเจ้าพน้กงานสรรพสามิต  คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

CSR rayong_๑๙๐๖๑๓_0078.jpg

โครงการ ทำซั้งเชือก ปล่อยปู สะพานรักษ์แสม

โครงการ ทำซั้งเชือก ปล่อยปู สะพานรักษ์แสม (Corporate Social Responsibility : CSR)

      ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำซั้งเชือก (การทำบ้านปลาเทียมให้สัตว์ทะเล) และปล่อยปู ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
      สำหรับบริเวณสะพานรักษ์แสมเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านและสมาชิกเครือข่าย ที่ต้องการจะอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ และการดูแลรักษาผืนป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

1.jpg

กิจกรรม KM วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรม KM 

เรื่อง  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรม KM รายละเอียดคลิกที่นี่

1.jpg

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

ณ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง (บึงกระจับใหญ่)  หมู่ที่ 5 ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 6 วันพุธที่  19 มิถุนายน 2562

ณ วัดพระแก้ว หมูที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์