สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CH PR03-1.jpg

การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

CNpr1302661.jpg

หน่วยบริการเคลื่อนที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองปลิง ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ให้กับผู้ประกอบการรายเก่า ณ สถานประกอบการเดิม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่🖨️

09022566.jpg

ประกาศรายชื่อผุู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิ๊กที่นี่

210208.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสารถทั่วไป และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก  คลิกที่นี่

210190.jpg

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

CN181667.jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวัดเขาดิน

วันนี้ เวลา 10.45 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยและกิจกรรมทำความสะอาด ประจำเดือนมกราคม 2566 (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ณ โรงเรียนวัดเขาดิน ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร  อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์