สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CN141661.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายน้ำปานะและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองยาง

วันนี้ (14 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายน้ำปานะและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

CN121662.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทร่วมประชุม Focus Group

วันนี้ 12 มกราคม 2566 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุม Focus Group ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ SMEs ในจังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรชุมชน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ หมู่ที่ 7 บ้านวังฉลาด ต.นางลืออ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

CN100166.jpg

รับสมัครพนักขับรถยนต์

ประกาศ!!! สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว...... ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม 2566 รายละเอียดตามรูป >>> คลิกที่นี่

CN05016601.jpg

ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

CNN2812651.jpg

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ จุดพักรถอู่ตะเภา (ถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN28126512.jpg

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เแลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ (28 ธ.ค. 65) เวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

CN2812654.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิธีถวายสังฆทานและปล่อยปลา

วันนี้ 28 ธ.ค. 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีถวายสังฆทาน และปล่อยปลา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้หายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

CN2012657.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมแายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา 

นนี้ 20 ธ.ค. 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินและศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN0912651.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทประชุมประจำเดือน

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

CN0512652.jpg

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสัการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565และวางพานพุ่ม ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์