สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2562  คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

 

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม CSR วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

กิจกรรม CSR วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ณ ศุนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดรอง ณ สิ้นงวด.jpg

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2562

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2562

scan0005.jpg

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

โครงสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทและสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์