สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพสามิต ยกเลิกฯ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารทีทางราชการออกให้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2563
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2563 คลิกที่นี่

 

 

1.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2563
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา สรรพสามิตพื้นที่ขัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพจำนวน 2,600 ลิตร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 โดยมี นายพัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 27 มีนาคม 2563

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

290266.jpg

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วัดสระแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต 88 ปี

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี

และทำบุญสำนักงานใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2563

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

1.jpg

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์