สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

pad01.jpg

กว่าจะมาเป็นพัด กระเป๋า ตะกร้า 
ด้วยสายรัดแสตมป์ภาษีสรรพสามิต

👜🧺 “กว่าจะมาเป็นพัด กระเป๋า ตะกร้า”🧺👜  
ด้วยสายรัดแสตมป์สรรพสามิต
👍 เมื่อพวกเราชาวสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้ารับชม Facebook Live : EASE Excise Update ในหัวข้อ “การจัดการขยะ”👏👏👏  
👉เริ่มถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดการขยะ”อีกครั้ง   
👉เริ่มทิ้งขยะให้ถูกถัง  
👉เริ่มเก็บขยะที่ต้องการใช้  
👉เริ่ม Recycle 
👉เริ่มได้พัด กระเป๋า ตะกร้า 
👉เริ่มโชว์ 
👉เริ่มมอบ 
👉เริ่มแจก 
🧑‍🤝‍🧑🧑‍🤝‍🧑ตามแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ของกรมสรรพสามิต (ESG Guidelines)👫👫

ESG1.jpg

กิจกรรม  "EXCISE ESG Day" ในหัวข้อ "การกำจัดขยะ" และหัวข้อ "ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้งานไฟฟ้า"

วันที่ 13 กรกฎาคม  2566  เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท และสำนังานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคาได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กิจกรรม "EXCISE ESG Day" ในหัวข้อ "การจัดการขยะ" และหัวข้อ "ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้งานไฟฟ้า" โดยร่วมรับชมผ่านทาง Facebook Live : EASE Excise Update

bag01.jpg

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติก

หิ้วถุงผ้าพะรุงพะรัง... ดีกว่ามีถุงพลาสติกอุดตันน้ำขังรอระบาย"
เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance : ESG) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท จึงได้จัดกิจกรรม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติก" ตามโครงการ Say No to Plastic  ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1 (12 กรกฎาคม 2566) และขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติกที่ไม่จำเป็น อาทิ
⭐ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
⭐ ใช้แก้วเก็บความเย็นแทนแก้วพลาสติก
⭐ ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องพลาสติก

CNmeet14066601.jpg

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

CNTree08066601.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ณ วัดโพธิมงคล ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

CNjit30056600(Custom).png

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขาขยาย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันดูแลรักษา ร่วมกันรดน้ำต้นไม้และฟื้นฟูเขาขยายที่แห้งแล้งให้กลับมาสมบูรณ์ ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดังกล่าว

CNchoapraya01 (Custom).jpg

โครงการ คบจ. รวมใจ เพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ในนาม คบจ. ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ คบจ. รวมใจ เพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบและไพ่สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ด้วย

CNreport2566.png

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท >> รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ คลิก >>>

 

CNpower.png

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท คลิก>>>

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์