สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการสัมมนา หลักสูตร "การสร้างความสามัคคี จิตอาสาและความสัมพันธ์ในองค์กร" 
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการสัมมนา หลักสูตร "การสร้างความสามัคคี จิตอาสาและความสัมพันธ์ในองค์กร" 
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิกที่นี่

1.jpg

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายสุรา
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายสุรา
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

 

1.jpg

กิจกรรม CSR ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรม CSR ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

 

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2563 

1.jpg

กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน
ครัวปันอิ่ม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ 22 มิถุุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน
ครัวปันอิ่ม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ 22 มิถุุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

1.jpg

กิจกรรม KM 
"หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ"

กิจกรรม KM 
"หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์