สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ESG19086601.jpg

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

➡️  สกู๊ป “สรรพสามิตร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดผ่านกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน หรือ 👔👖Circular Market”🛍️👠
 
✅ 1 ใน 9 นโยบาย ตาม Excise ESG Checklists ในการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า

CH16086601.jpg

ESG 

📢📢📢"เมื่อ ESG อยู่ในสายเลือดพวกพี่ๆ สาขา" 
ทุกๆการกระทำย่อมมีรูปภาพส่งมาอวดผลงานในกรุ๊ปไลน์ ทุกวัน วันนี้แอดคัดรูปภาพส่วนหนึ่งมาให้รับชม ย้ำส่วนหนึ่งนะคะ 
👍สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท
👍สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา 
#เยติถุงผ้าตะกร้าปิ่นโต
#100วัน1000Kcal
#ใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า
#สรรพสามิตน่าอยู่ถ้ารู้จักคัดแยก
#ESG
#ExciseChainat

2807661.jpg

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

yeti01.jpg

ลดการใช้แก้วพลาสติก

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้นำแก้ว YETI มาซื้อเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดการใช้แก้วพลาสติก

CNtobac22066601.jpg

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำของกลางยาสูบ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ตามแนวคิด Zero Waste

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมลงพื้นที่โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดวังน้ำขาว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของกลางยาสูบ (ที่ทำลายแล้ว) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ตามแนวคิด Zero Waste
รวมทั้ง ดำเนินการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อนำของกลางยาสูบ (ที่ทำลายแล้ว) ไปมอบให้ เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ใช้ในการเกษตรต่อไป

CNmove22066601.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดวังน้ำขาว อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้มอบหมายให้สรรพสามิตพื้นที่สาขาหันคา เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดวังน้ำขาว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 

bin10.jpg

แยกขยะ เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

แยกขยะให้เป็นนิจ ลดมลพิษให้โลกได้ หลากหลายสิ่งมาใช้ใหม่ เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา” สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่ ESG

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์