สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

กิจกรรม KM  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

1.jpg

กิจกรรมโครงการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปันน้ำใจสู่สังคม (CSR) 
ณ โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมโครงการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปันน้ำใจสู่สังคม (CSR) 
ณ โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2564

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2564  คลิกที่นี่

 

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภํณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประภทรถยนต์ครั้งที่  2  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ปรเภทรถยนต์ครั้งที่  3  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 4  คลิกที่นี่ 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 5  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 6  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 7  คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์