สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CN2610651.jpg

โครงการบำรุงรักษาต้นทองอุไร

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการบำรุงรักษาต้นทองอุไร ณ สองฝั่งคลองชลประทาน ด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาท

CN2310651.jpg

กิจกรรมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดท่าชัย อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 "วันปิยมหาราช" โดยมีนายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN1910651.jpg

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

วันที่  19 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำน้ำดื่มและเครื่องดื่มมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตหมู่ 6 และ หมู่ 9 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท ตามโครงการ "สรรพสามิต พิชิตอุทกภัย" (CSR)

CN1310651.jpg

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีน้อมรำลึก และพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ณ วัดบรมธาตุ วรวิหาร และเวลา 18.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  ณ อาคารวิมล ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที  มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN1110651.jpg

"ครัวชัยนาท"ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยนาท จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 1,500 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในนาม "ครัวชัยนาท" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยมี นายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องดื่มให้แก่ทหาร อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ ณ จุดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 4 ต.ตลุก อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท 

CN710651.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอนิรุต  หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท  เพื่อดูปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วม และตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ประสบภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จักได้สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  โดยมีนางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

0510651.jpg

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 เวลา 13.00 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท (คบจ.) ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัย และร่วมสร้างแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำ ณ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

2809651.jpg

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

2609651.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาทเข้ารับรางวัล  (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้ารับรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รางวัลที่ 1)

2209651.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ วัดหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์