สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

chai1.jpg

กิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ตามโครงการภูเขาแจกันดอกไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559

กิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ตามโครงการภูเขาแจกันดอกไม้

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2259

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณเขาบ้านกลำ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

chai4.jpg

การประชุมคณะทำงาน
ระดับอำเภอเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning)
"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
ระดับประถมศึกษา
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

การประชุมคณะทำงาน

ระดับอำเภอเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning)

"บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

ระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

songchai29.jpg

วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรท่านพรสวรรค์  พลยมมา สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรท่านพรสวรรค์  พลยมมา สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์