สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

nart1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ปีที่ 85
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ทำบุญถวายภัตตาหาร ณ วัดห่อทองคำ จังหวัดชัยนาท

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ปีที่ 85

ทำบุญถวายภัตตาหาร ณ วัดห่อทองคำ จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

webportalchainart.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเจตนารมณ์ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครงานขับรถยนต์.jpg

ประกาศรับสมัครงานขับรถยนต์
 

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถยนต์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห่ง คลิกที่นี่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์