สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 
IMG_9976.JPG

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชวัตร 

IMG_9976.JPG

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ. ห้องประชุมราชวัตรกรมสรรพสามิต 

IMG_9982.JPG

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์