สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_0701.JPG

โครงการสัมมนาหลักสูตร การส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

IMG_0701.JPG

โครงการสัมมนาหลักสูตร การส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

IMG_0701.JPG

รูปโครงการสัมมนาหลักสูตร การส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรัขันธ์

1.jpg

กิจกรรม CSR ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม CSR ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษษ 28 กรกฎาคม 2560

20170628_084343.jpg

กิจกรรม CSR จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 
ณ วัดหนองโสน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม CSR จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

ณ วัดหนองโสน ตำบลวังหวัด อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์