สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

กิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร นายละนอง  แก้วศรีช่วง สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 

 

1.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัทตะวันแดง 1999 จำกัด

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะ

ตรวจเยี่ยมบริษัทตะวันแดง 1999 จำกัด

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2561

กิจกรรม KM ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2561 คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรมโครงการ "ชาวชัยนาทร่วมใจ กำจัดผักตบชวา"

กิจกรรมโครงการ "ชาวชัยนาทร่วมใจ กำจัดผักตบชวา" 

ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 

ณ ลำน้ำท่าอู่ - บ้านหนอง บริเวณวัดแหลมหว้า (ใต้) ตำบลเสื้อโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1.JPG

การจัดการความรู้หลักสูตร "พี่น้องสอนภาษา" ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต วันที่ 22 มีนาคม 2561

 

8.JPG

  • 6.JPG
  • 2.JPG

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ วัดสระเนินพระราม หมู่ที่ 6 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

 

ประกาศเจตจำนง111.jpg

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  คลิกที่นี่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์