สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

ณ วัดธรรมขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

 

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

ณ วัดศรีโมสร หมู่ 1 ต.ขุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

วันพุธที่  25  กรกฎาคม  2561

1.jpg

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ณ วัดสกุณาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ณ วัดศรีชัยวัฒนาราม หมู่ที่ 1 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

 

1.jpg

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 

ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์