สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

bag2240365.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์ "ลดการใช้ถุงพลาสติก" พกถุงผ้า...รักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์ "ลดการใช้ถุงพลาสติก" พกถุงผ้า...รักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

cngecc10036503.jpg

คณะทำงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานการให้บริการ ประจำปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายอนิรุต อนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตามเกณฑ์ด้านกายภาพและคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา โดยมี นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

cn65021701.jpg

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนดอนสีนวน ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

cn_150265_09.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังและศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาท ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดลัดเสนาบดี (วัดเกาะ) อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  รวมทั้งมอบของขวัญให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท

8.jpg

กิจกรรมโครงการพบปะผู้ประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์