สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CN2812654.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิธีถวายสังฆทานและปล่อยปลา

วันนี้ 28 ธ.ค. 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีถวายสังฆทาน และปล่อยปลา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้หายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

CN2012657.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมแายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา 

นนี้ 20 ธ.ค. 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินและศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN0912651.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทประชุมประจำเดือน

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

CN0512652.jpg

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสัการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565และวางพานพุ่ม ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

CN112651.jpg

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรตมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท

วันนี้ เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณตลาดบึงกระทะ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

CN1611651.jpg

คณะผู้บริหารหารคลังประจำจังหวัดชัยนาท(คบจ.) ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนที มนตริวัติ

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2565) เวลา 14.30 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท (คบจ.) ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนที  มนตริวัติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

CN1411651.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึุกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

วันนี้ (14 พ.ย.2565) เวลา 08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

CN0211652.jpg

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ในโครงการ ขยับการสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ในโครงการ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผาสุกในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท (ชั้น 6)

CN0111651.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งได้ทำการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 ราย

CN2116501.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทประชุมประจำเดือน

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง(ชั้น 6)

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์