สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2562

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2562

scan0005.jpg

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

โครงสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทและสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง คลิกที่นี่

ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

ณ วัดโรงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนา

 

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1  ตำบลหนองมะโมง  อำเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท

 

5.jpg

การตรวจปฏิบัติการ

การตรวจปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นางสุนันทา ภาณุศักดิ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปฏิบัติการเชิงรุกแบบบูรณาการสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามอต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายของกรม ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์

2. บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

การจัดองค์กรความรู้ภายในหน่วยงาน  เรื่องกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวกับการจับกุมและพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่ของเจ้าพน้กงานสรรพสามิต  คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

CSR rayong_๑๙๐๖๑๓_0078.jpg

โครงการ ทำซั้งเชือก ปล่อยปู สะพานรักษ์แสม

โครงการ ทำซั้งเชือก ปล่อยปู สะพานรักษ์แสม (Corporate Social Responsibility : CSR)

      ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำซั้งเชือก (การทำบ้านปลาเทียมให้สัตว์ทะเล) และปล่อยปู ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
      สำหรับบริเวณสะพานรักษ์แสมเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านและสมาชิกเครือข่าย ที่ต้องการจะอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ และการดูแลรักษาผืนป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์