ประกาศเจตจำนง
 

  
1.jpg
กิจกรรม KM ประจำเดือนมีนาคม 2564
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

9999.jpg
รายงานงบทดลอง
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กิจกรรมโครงการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปันน้ำใจสู่สังคม (CSR) 
ณ โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล