ประกาศเจตจำนง
 

  
ป้องกันCOVID-19-1.jpg
มาตรการป้องกันCOVID-19ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

ส่งมอบALCให้สสจ..jpg
ส่งมอบแอลกอฮอล์ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

59485.jpg
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

31377.jpg
การประชุมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ประจำจังหวัดจันทบุรี
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล