สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

290266.jpg

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วัดสระแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต 88 ปี

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี

และทำบุญสำนักงานใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2563

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

1.jpg

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2562  คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

 

กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม CSR วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

กิจกรรม CSR วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ณ ศุนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดรอง ณ สิ้นงวด.jpg

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คลิกที่นี่