สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

2209651.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ วัดหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

CNKM1.jpg

กิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต  ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2565

CN120865.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทและเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา รวมทั้งพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN28076514.jpg

พิธีเปิดต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท (บึงสำเภา) 

พิธีเปิดต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท (บึงสำเภา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

CN280765.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

CN21072565.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพืนที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 ณ วัดวังเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

CN266651.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
>>คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด <<
>>สารวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิย. 65) <<

cn16066501.jpg

กิจกรรมโครงการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปันน้ำใจสู่สังคม (CSR)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุยายน 2565 นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการโครงการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทปันน้ำใจสู่สังคม (CSR) โดยนำสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากหนามัยมามอบให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมโีครงการ ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

cn13066501.jpg

ประชุมรับมอบนโยบายจากท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต ผ่านระบบ VDO Conference

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต ผ่านระบบ VDO Conference วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

cn03066501.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี