สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2563 

1.jpg

กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน
ครัวปันอิ่ม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ 22 มิถุุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน
ครัวปันอิ่ม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ 22 มิถุุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

1.jpg

กิจกรรม KM 
"หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ"

กิจกรรม KM 
"หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ประกาศกรมสรรพสามิต ยกเลิกฯ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารทีทางราชการออกให้

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2563
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2563 

กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2563 คลิกที่นี่

 

 

1.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2563
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา สรรพสามิตพื้นที่ขัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพจำนวน 2,600 ลิตร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 โดยมี นายพัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 27 มีนาคม 2563

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 

 

กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563