สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภํณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประภทรถยนต์ครั้งที่  2  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ปรเภทรถยนต์ครั้งที่  3  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 4  คลิกที่นี่ 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 5  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 6  คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 7  คลิกที่นี่

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่

1.jpg

โครงการสัมมนา หลักสูตร "การสร้างความสามัคคี จิตอาสาและความสัมพันธ์ในองค์กร" 
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการสัมมนา หลักสูตร "การสร้างความสามัคคี จิตอาสาและความสัมพันธ์ในองค์กร" 
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

1.jpg

กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิกที่นี่

1.jpg

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายสุรา
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายสุรา
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

 

1.jpg

กิจกรรม CSR ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรม CSR ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563