สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CN1602661.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทสัญจร

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามโครงการ "สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่" ครั้งที่ 1 ณ วัดหนองปลิง ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยได้นำเครื่องออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ไปบริการประชาชน และให้ความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตฯ

D 150266.jpg

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิ๊กนี่ที่

CH PR03-1.jpg

การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

CNpr1302661.jpg

หน่วยบริการเคลื่อนที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองปลิง ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ให้กับผู้ประกอบการรายเก่า ณ สถานประกอบการเดิม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่🖨️

09022566.jpg

ประกาศรายชื่อผุู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิ๊กที่นี่