สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CNjit30056600(Custom).png

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขาขยาย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันดูแลรักษา ร่วมกันรดน้ำต้นไม้และฟื้นฟูเขาขยายที่แห้งแล้งให้กลับมาสมบูรณ์ ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดังกล่าว

CNchoapraya01 (Custom).jpg

โครงการ คบจ. รวมใจ เพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ในนาม คบจ. ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ คบจ. รวมใจ เพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบและไพ่สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ด้วย

CNreport2566.png

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท >> รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ คลิก >>>

 

CNpower.png

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท คลิก>>>

CNpanpub01.jpg

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNkondee19056601.jpg

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNshow18056610.jpg

กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และและผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดใหม่วงเดือน หมู่ 5 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย โดยมีนางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทให้การต้อนรับ

CH18056606.jpg

ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 น.ส.กัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดใหม่วงเดือน หมู่ที่ 5 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมกันนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ยังได้ดำเนินการตามโครงการ "สรรพสามิตสัญจร เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรม" ครั้งที่ 2  โดยนำเครื่องออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ไปบริการประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตผลิต การขอและการต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ของกรมสรรพสามิต

CNthai09056605.jpg

ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าลายพระราชทานและผ้าพื้นเมือง

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าลายพระราชทานและผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566