สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CNtobac22066601.jpg

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำของกลางยาสูบ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ตามแนวคิด Zero Waste

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมลงพื้นที่โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดวังน้ำขาว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของกลางยาสูบ (ที่ทำลายแล้ว) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ตามแนวคิด Zero Waste
รวมทั้ง ดำเนินการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อนำของกลางยาสูบ (ที่ทำลายแล้ว) ไปมอบให้ เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ใช้ในการเกษตรต่อไป

CNmove22066601.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดวังน้ำขาว อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้มอบหมายให้สรรพสามิตพื้นที่สาขาหันคา เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดวังน้ำขาว อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 

bin10.jpg

แยกขยะ เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

แยกขยะให้เป็นนิจ ลดมลพิษให้โลกได้ หลากหลายสิ่งมาใช้ใหม่ เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา” สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่ ESG

pad01.jpg

กว่าจะมาเป็นพัด กระเป๋า ตะกร้า 
ด้วยสายรัดแสตมป์ภาษีสรรพสามิต

👜🧺 “กว่าจะมาเป็นพัด กระเป๋า ตะกร้า”🧺👜  
ด้วยสายรัดแสตมป์สรรพสามิต
👍 เมื่อพวกเราชาวสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทเข้ารับชม Facebook Live : EASE Excise Update ในหัวข้อ “การจัดการขยะ”👏👏👏  
👉เริ่มถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดการขยะ”อีกครั้ง   
👉เริ่มทิ้งขยะให้ถูกถัง  
👉เริ่มเก็บขยะที่ต้องการใช้  
👉เริ่ม Recycle 
👉เริ่มได้พัด กระเป๋า ตะกร้า 
👉เริ่มโชว์ 
👉เริ่มมอบ 
👉เริ่มแจก 
🧑‍🤝‍🧑🧑‍🤝‍🧑ตามแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ของกรมสรรพสามิต (ESG Guidelines)👫👫

ESG1.jpg

กิจกรรม  "EXCISE ESG Day" ในหัวข้อ "การกำจัดขยะ" และหัวข้อ "ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้งานไฟฟ้า"

วันที่ 13 กรกฎาคม  2566  เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท และสำนังานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคาได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กิจกรรม "EXCISE ESG Day" ในหัวข้อ "การจัดการขยะ" และหัวข้อ "ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้งานไฟฟ้า" โดยร่วมรับชมผ่านทาง Facebook Live : EASE Excise Update

bag01.jpg

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติก

หิ้วถุงผ้าพะรุงพะรัง... ดีกว่ามีถุงพลาสติกอุดตันน้ำขังรอระบาย"
เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance : ESG) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท จึงได้จัดกิจกรรม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติก" ตามโครงการ Say No to Plastic  ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1 (12 กรกฎาคม 2566) และขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติกที่ไม่จำเป็น อาทิ
⭐ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
⭐ ใช้แก้วเก็บความเย็นแทนแก้วพลาสติก
⭐ ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องพลาสติก

CNmeet14066601.jpg

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

CNTree08066601.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ณ วัดโพธิมงคล ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท