สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CH2508661.jpg

การทำน้ำหมักจากของกลางยาสูบที่ทำลายแล้ว

🚬🚬➡️➡️☠🐛🐛➡️➡️🌾🌾🌾🌾🌾🌾
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ลงพื้นที่ให้ความรู้และคำแนะนำการทำน้ำหมักจากของกลางยาสูบที่ทำลายแล้ว ❌🚬🚬และวิธีการนำน้ำหมักไปใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ☠☠☠🐛🐛🐛 แก่ นายทองชุบ พลายยิ้ม เกษตรกรที่ได้รับมอบของกลางยาสูบที่ทำลายแล้วจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทและเป็นเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ข้าว กข 43 “ข้าวบ้านลุงชุบ”🌾🌾🌾 ซึ่งเป็นสินค้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจชุมชนประจำจังหวัดชัยนาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 10 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 👍👍👍

🎉🎉 ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ของกรมสรรพสามิต (ESG Guidelines) 🎉🎉

#ESG
#ExciseChainat

CHESG2608662.jpg

Talk of The Excise

📣📣📣 "Talk of The Excise" 📣📣📣
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท จัดกิจกรรม "Talk Of The Excise" ว่าด้วยเรื่อง ESG Excise Chainat ซึ่งเป็นการติดตาม และประชาสัมพันธ์
นำโดย นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ
🔴ฝ่ายอำนวยการ 
👍ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ และน้ำมัน 
👍รณรงค์การงดใช้พลาสติก
👍สัปดาห์แห่งการแยกขยะ
 
🔴ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
👍ประชาสัมพันธ์ลดหวาน มัน เค็ม และการเลิกบุหรี่
👍เชิญชวนเดินขึ้นลงบันได 1-2 ชั้นแทนการ
ใช้ลิฟท์โดยสาร
👍กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี" 
👍รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม 
"โคกหนองนา กับสุราชุมชน" 
 
🔴ฝ่ายกฎหมาย
👍ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม "ต้นไม้ของเรา" ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดห่อทองคำ
👍กิจกรรม "หมักให้มรณัง" โดยการทำน้ำหมักชีวภาพจากบุหรี่ของกลาง 
 
🔴ฝ่ายปรามปราม 
👍รายงานผลการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ เรื่อง QR code การตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิต
 
#ESG
#ExciseChainat

chbin230801.jpg

สัปดาห์แห่งการคัดแยกขยะ

🟢🔵🟡🔴สรรพสามิตน่าอยู่ ถ้ารู้จักคัดแยก📦🗞️
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเป็นสัปดาห์แห่งการแยกขยะ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เพื่อนำขยะที่ได้มาใช้ในแนวคิด 3Rs รักษ์โลก
👍Recycle นำกลับมาใช้ใหม่
,👍Reuse ใช้แล้วใช้ซ้ำ
👍Reduce ลดการใช้
🎉🎉ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทาง🎉🎉
การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ของกรมสรรพสามิต (ESG Guidelines) 
#ESG
#ExciseChainat

CH21086603.jpg

ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์

📢🚶🚶🚶🚶ในทุกฝีก้าวที่เราเริ่มล้า🚶🚶🚶🚶
💪💪นั่นคืออุปสรรคและปัญหาที่ถูกท้าทาย✌️✌️
🏃🎉🎉สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท🎉🎉
เชิญชวนทุกท่าน เดินขึ้น-ลง บันได 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์โดยสาร เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และลดใช้พลังงาน ด้วยกิจกรรม “100 วัน 1000 Kcal” 
ตามแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ของกรมสรรพสามิต (ESG Guidelines)
#ESG
#ExciseChainat

ESG19086601.jpg

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

➡️  สกู๊ป “สรรพสามิตร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดผ่านกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน หรือ 👔👖Circular Market”🛍️👠
 
✅ 1 ใน 9 นโยบาย ตาม Excise ESG Checklists ในการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า

CH16086601.jpg

ESG 

📢📢📢"เมื่อ ESG อยู่ในสายเลือดพวกพี่ๆ สาขา" 
ทุกๆการกระทำย่อมมีรูปภาพส่งมาอวดผลงานในกรุ๊ปไลน์ ทุกวัน วันนี้แอดคัดรูปภาพส่วนหนึ่งมาให้รับชม ย้ำส่วนหนึ่งนะคะ 
👍สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท
👍สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา 
#เยติถุงผ้าตะกร้าปิ่นโต
#100วัน1000Kcal
#ใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า
#สรรพสามิตน่าอยู่ถ้ารู้จักคัดแยก
#ESG
#ExciseChainat

2807661.jpg

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30 น. นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

yeti01.jpg

ลดการใช้แก้วพลาสติก

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้นำแก้ว YETI มาซื้อเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดการใช้แก้วพลาสติก