สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

001.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต  วัน เวลา และสถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
>> ประกาศ <<

002.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็กนพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร  วัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

>>  ประกาศ  <<

cn160267-01.jpg

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

วันนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567) นายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567) ด้วยการนำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และนางเพชรลดา ธนูญศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท เป็นผู้รับมอบ
โดยของที่นำไปมอบนั้น ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และอีกส่วนหนึ่งมาจากน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย🙏🙏🙏
#กรมสรรพสามิต 92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG#

สไลด์1.jpg

รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567  สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง  ถนนชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยา  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
>>  ประกาศรับสมัครงาน  <<

prakas3001256701.jpg

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เปิดรัยบสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา เปิดรับวสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2567  สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง  ถนนชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยา  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

CH 9N.jpg

9 นโนยายกับการขับเคลื่อน สรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบ ด้าน ESG

📍9 นโยบายหลักที่กรมฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสรรพสามิตทุกคนมาร่วมกันทำ เพื่อประโยชน์ทั้งกับตัวเอง เพื่อนพี่น้อง องค์กร และประเทศชาติ มาร่วมกันขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG ไปด้วยกัน 🎉
 
#เริ่มก่อนไม่จำเป็นต้องรอใคร #กรมสรรพสามิต #EaseExcise #EaseExciseESG

CH29086601.jpg

กิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ

กิจกรรมปลูกต้นไม้🌳🌳 ด้วยหัวใจ💚 ESG”
      วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น.
นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมมือร่วมใจกัน🤲ปลูกต้นไม้🌳 ประเภทไม้ยืนต้น ประกอบด้วยต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นสัก และต้นสะเดา ณ บริเวณริมคลองข้างวัดห่อทองคำ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดีของกรมสรรพสามิต (ESG Guidelines)
#ESG
#ExciseChainat