สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

webportal16200001893.png ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงาน (คลิกที่นี่)

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภํณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 1 (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประภทรถยนต์ครั้งที่  2  (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ปรเภทรถยนต์ครั้งที่  3 (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 4 (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 5  (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 6 (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และขนส่ง ประเภทรถยนต์ครั้งที่ 7 (คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์(คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์(คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์(คลิกที่นี่)

webportal16200001893.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์(คลิกที่นี่)