สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        ตรวจเยี่ยม บริษัทตะวันแดง 1999 จำกัด วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะ

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg