สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

      ✩ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง กลเม็ดเคล็ดลับการใช้โปรแกรม ZOOM  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565   อ่านต่อ--> องค์ความรู้ --> แบบทดสอบ

              

            cn25056501.jpgcn25056502.jpgcn25056503.jpgcn25056504.jpg

   

      ✩ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง แสตมป์ยาสูบ  วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  อ่านต่อ-->องค์ความรู้

            cn090365km01.1.jpgcn090365km02.2.jpgcn090365km03.3.jpgcn090365km04.4.jpg

 

      ✩ กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

            1710.jpg2710.jpg3710.jpg
            4710.jpg5710.jpg6710.jpg

       กิจกรรม KM ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การล่อซื้อ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

            111.jpg222.jpg333.jpg 444.jpg
            555.jpg666.jpg 777.jpg 888.jpg
             999.jpg1010.jpg 1011.jpg 1012.jpg

       ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564  คลิกที่นี่

            1.6 ส.ค.641.jpg2.6 ส.ค.64.jpg

      ✩ กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่

            1.png2.jpg3.png
            4.jpg5.png6.jpg
             7.jpg 8.jpg9.jpg
             10.jpg11.jpg

      ✩ กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่

            99.jpg88.jpg11.jpg 22.jpg
            33.jpg44.jpg55.jpg 66.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน เมษายน 2564 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือนมีนาคม 2564 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
            9.jpg10.jpg11.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2563 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

            2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
            6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 25634 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
            9.jpg10.jpg11.jpg

      ✩  กิจกรรม KM เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ" 

            1.jpg10.jpg2.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            7.jpg8.jpg9.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน เมษายน 2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg6.jpg7.jpg
            8.jpg9.jpg10.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            7.jpg8.jpg9.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg<3.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
            8.jpg9.jpg10.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2562 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            7.jpg8.jpg9.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            7.jpg8.jpg9.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
            10.jpg11.jpg12.jpg

      ✩  กิจกรรม KM เรื่อง ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คลิกที่นี่

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน เมษายน 2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 

            ประชุม2พ.ค62_๑๙๐๕๐๗_0014.jpgประชุม2พ.ค62_๑๙๐๕๐๗_0017.jpgประชุม2พ.ค62_๑๙๐๕๐๗_0021.jpgประชุม2พ.ค62_๑๙๐๕๐๗_0029.jpg>
            ประชุม2พ.ค62_๑๙๐๕๐๗_0040.jpgประชุม2พ.ค62_๑๙๐๕๐๗_0043.jpgประชุม2พ.ค62_๑๙๐๕๐๗_0044.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันจันทร์ 1 เมษายน 2562 

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2561 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

            1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
            6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg7.jpg8.jpg9.jpg
            10.jpg12.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            7.jpg8.jpg9.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            7.jpg8.jpg9.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
            9.jpg10.jpg11.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน เมษายน 2561 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
            9.jpg10.jpg11.jpg

      ✩  การจัดการความรู้หลักสูตร "พี่น้องสอนภาษา" ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต วันที่ 22 มีนาคม 2561 

            8.JPG6.JPG2.JPG

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
            9.jpg10.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่

            1.ม.ค.61.jpg10.ม.ค.61.jpg2.ม.ค.61.jpg3.ม.ค.61.jpg
            4.ม.ค61.jpg5.ม.ค.61.jpg6.ม.ค.61.jpg7.ม.ค.61.jpg
            8.ม.ค.61.jpg9.ม.ค.61.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2560 คลิกที่นี่

            ธันวา1.jpgธันวา2.jpgธันวา3.jpgธันวา4.jpg
            ธันวา5.jpgธันวา6.jpgธันวา7.jpgธันวา8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี่

            20171201_095643.jpg20171201_095729.jpg20171201_095748.jpg20171201_111356.jpg
            20171201_111401.jpg20171201_111423.jpg20171201_111439.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2560 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg
            4.jpg5.jpg6.jpg
            7.jpg8.jpg9.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2560 

            1.jpg2.jpg3.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2560 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg5.jpg
            4.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  โครงการสัมมนาหลักสูตร การส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลิกที่นี่

            IMG_0954.JPGIMG_0974.JPGIMG_1000.JPG

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 คลิกที่นี่

            1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
            5.jpg6.jpg7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่

            20170630_095736.jpg20170630_095824.jpg20170630_095901.jpg20170630_101346.jpg
            20170630_101410.jpg20170630_101958.jpg20170630_102007.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 คลิกที่นี่

            chai1.jpgchai2.jpgchai3.jpgchai4.jpg
            chai5.jpgchai6.jpgchai8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน เมษายน 2560 คลิกที่นี่

            AP1.jpgAP2.jpgAP3.jpg
            AP4.jpgAP5.jpgAP6.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มีนาคม 2560 คลิกที่นี่

            march1.jpgmarch2.jpgmarch3.jpgmarch4.jpg
            march5.jpgmarch6.jpgmarch7.jpgmarch8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 คลิกที่นี่

            feb1.jpgfeb2.jpgfeb3.jpgfeb4.jpg
            feb5.jpgfeb6.jpgfeb7.jpgfeb8.jpg
            feb9.jpgfeb10.jpg

      ✩  การประชุมเรื่อง การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

            IMG_9982.JPGIMG_9996.JPGIMG_9994.JPG
            IMG_9992.JPGIMG_9987.JPGIMG_9986.JPG
            IMG_9983.JPGIMG_9985.JPGIMG_9978.JPG

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2560 คลิกที่นี่

            chum1.JPGchum2.JPGimg alt="chum3.JPG" src="/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjy5/~edisp/uatucm269208.jpg" width="210" height="135" />chum4.JPG

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2559 คลิกที่นี่

            chai121.jpgchai122.jpgchai123.jpg
            chai124.jpgchai125.jpgchai126.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  คลิกที่นี่

            chainart1101.jpgchainart1102.jpgchainart1104.jpgchainart1105.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2559 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่

            20161031_100625.jpg20161031_100648.jpg20161031_100654.jpg20161031_101628.jpg
            20161031_102718.jpg20161031_102908.jpg20161031_102911.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 คลิกที่นี่

            prachom1.jpgprachom2.jpgprachom3.jpgprachom4.jpg
            prachom5.jpgprachom6.jpgprachom7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่

            chai 1.jpgchai 2.jpgchai 3.jpgchai 4.jpg
            chai 5.jpgchai 6.jpgchai 7.jpgchai 8.jpg

      ✩  แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสารMarker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ คลิกที่นี่

            X9527564-0.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  คลิกที่นี่

            nart1.jpgnart2.jpgnart3.jpgnart4.jpg
            nart5.jpgnart6.jpgnart7.jpg

      ✩  การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"
            ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

            chai1.jpgchai2.jpgchai3.jpgchai4.jpg
            chai5.jpgchai6.jpgchai7.jpgchai8.jpg
            chai9.jpgchai10.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มิถุนายน 2559 คลิกที่นี่

            nart1.jpgnart2.jpgnart3.jpgnart4.jpg
            nart5.jpgnart6.jpgnart7.jpgnart8.jpg
            nart9.jpgnart10.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 คลิกที่นี่

            1 chai.jpg2chai.jpg3chai.jpg4chai.jpg
            5chai.jpg6chai.jpg7chai.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คลิกที่นี่

            nart1.jpgnart2.jpgnart3.jpg
            nart4.jpgnart5.jpgnart6.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน มกราคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 คลิกที่นี่

            chai1.jpgchai2.jpgchai3.jpgchai4.jpg
            chai5.jpgchai6.jpgchai7.jpgchai8.jpg
            chai9.jpgchai10.jpgchai11.jpgchai12.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ธันวาคม 2558 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 คลิกที่นี่

            chai1.jpgchai2.jpgchai3.jpg
            chai4.jpgchai5.jpgchai6.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558  คลิกที่นี่

            chainart1.jpgchainart2.jpgchainart3.jpgchainart5.jpg

      ✩  การประชุมคณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดชัยนาท
            วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 6

            nart1.jpgnart2.jpgnart3.jpgnart4.jpg
            nart5.jpgnart6.jpgnart6.jpgnart7.jpg
            nart8.jpgnart9.jpg

      ✩  การประชุมคณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดชัยนาท
            วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 เวลา 14.00 น.

            chai1.jpgchai2.jpgchai3.jpgchai4.jpg
            chai5.jpgchai6.jpgchai7.jpgchai8.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 คลิกที่นี่

            nart1.jpgnart2.jpgnart3.jpgnart4.jpg
            nart5 (2).jpgnart6.jpgnart7.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน กันยายน 2558

            1444100704483.jpg1444100707808.jpg1444100724820.jpg1444100729303.jpg

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2558 คลิกที่นี่

            kmchai5.JPGkmchai6.JPGkmchai7.JPGkmchai8.JPG

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 คลิกที่นี่

            kmchai1.JPGkmchai2.JPGkmchai3.JPGkmchai4.JPG

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือนสิงหาคม 2557 คลิกที่นี่

            IMG_3389.JPGIMG_3390.JPGIMG_3392.JPG
            IMG_3391.JPGIMG_3393.JPG

      ✩  กิจกรรม KM เดือนกรกฎาคม 2557 คลิกที่นี่

            kmchai1.JPGkmchai2.JPGkmchai3.JPG
            kmchai4.JPGkmchai5.JPG

      ✩  กิจกรรม KM เดือนมิถุนายน 2557 คลิกที่นี่

            chainart1.JPGchainart2.JPGchainart3.JPGchainart4.JPG
            chainart5.JPGchainart6.JPGchainart7.JPGchainart8.JPG

      ✩  กิจกรรม KM เดือนพฤษภาคม 2557 คลิกที่นี่

            chainat1KM.JPGchainat2KM.JPGchainat3KM.JPGchainat4KM.JPG
            chainat5KM.JPGchainat7KM.JPGchainat7KM (2).JPG

      ✩  กิจกรรม KM ประจำเดือนเมษายน 2557 คลิกที่นี่

            chainatKM123.JPG